“Pod krošnjama na Štrandu”

Manifestacija “Pod krošnjama na Štrandu”, koja promoviše jezike i kulturu manjinskih zajednica kroz radionice namenjene deci, održaće se ove godine od 27. jula do 8. avgusta.

Ove godine deca od pet do 12 godina će imati priliku da uče makedonski i rumunski jezik.
Namera ovog događaja je da se deca kroz igru upoznaju sa osnovama jezika i kulture manjinskih zajednica i da ih ohrabri da fakultativno pohađaju nastavu manjinskih jezika u osnovnim školama.
Program je koncipiran na način da se jezičke radionice održavaju svakog radnog dana od 19 do 20 časova u ogranku Gradske biblioteke na Štrandu u Novom Sadu.